ثامن الائمه - شعبه سعدآباد - کد 2

  • خراسان رضوی - مشهد - مطهری جنوبی - بین دوازدهم و چهاردهم
  • ،