پردیس سینما کیان

  • تهران - منطقه 11 - بزرگراه نواب - بعد از پل حق شناس - خروجی چراغی و سعیدی - بلوار چراغی (جوانه) - پ. 41
ارزیابی