بیمارستان بانک ملی

  • تهران - منطقه 12 - فردوسی - روبروی سفارت آلمان - بیمارستان بانک ملی - ک.پ : 1135933763