مرکز پزشکی امام حسین

  • مدیر - فضل علیزاده
  • تهران - منطقه 7 - مدنی (نظام آباد) - ایستگاه اسلامی - ک.پ : 1617763141