شهر قدس

  • مدیر - شورورزی
  • قدس (قلعه حسنخان) - م. قدس - پاساژ شهرداری - ط. سوم - ک.پ : 37541