گروه صنعتی گازار صنعت

  • مدیر - حسین خالقی
  • پاکدشت - خاتون آباد - بعد از پمپ بنزین - ک. بدر سوم - پ. 17
ارزیابی