شرکت صانع طب

  • مدیر - امیرحسین آقایی
  • تهران - منطقه 7 - خرمشهر (آپادانا) - خ. عربعلی (نوبخت) - خ. 12 - پ. 31 - ک.پ : 1554937613