آزاد تهران شمال - دانشکده شیمی

  • تهران - منطقه 3 - شریعتی - نرسیده به دستگردی (ظفر) - ک. دفتری شرقی - ک.پ : 1913674454
  • ، ،