ثامن الائمه - شعبه کیان آباد - کد 116

  • خوزستان - اهواز - کیان آباد - بین 18 متری دوم و خیابان 13 متری