شرکت نیهاوس (پمپ و توربین)

  • مدیر - ابراهیم مهجانی
  • تهران - منطقه 5 - بلوار فردوس - خ. ابراهیمی جنوبی - ک. دوازدهم - پ. 16 - ط. دوم
کلمات کلیدی :

پمپ

|

پمپ آب

|

تولیدپمپ

|

تولید پمپ

ارزیابی