ثامن الائمه - شعبه هنرستان - کد 31

  • خراسان رضوی - مشهد - بلوار پیروزی - نرسیده به میدان هنرستان