دویتس

  • مدیر - یعقوب تراشیه
  • تهران - منطقه 17 - قزوین - ایستگاه کاظمی (تیموری) - پ. 1204 - ک.پ : 1358875383
  • ،