شهرداری منطقه 15 - کانون مشارکت های مردمی

  • مدیر - یاوری
  • تهران - منطقه 15 - شهرک مشیریه - خ. سازمان آب - بوستان پامچال - ک.پ : 1779814843
کلمات کلیدی :

شهرداری

|

مناطق

|

نواحی

ارزیابی