کهریزک

  • تهران - منطقه 20 - جاده قدیم قم - بعد از بهشت زهرا - بلوار حکیم زاده
روابط عمومی

ایران - تهران
ارزیابی