پارس تصویر

  • مدیر - مجتبی قدیمی
  • تهران - منطقه 12 - م. امام خمینی - خ. صوراسرافیل - پاساژ باقریان - ط. زیرین - واحد 1 - ک.پ : 1114838877
  • ،
ارزیابی