سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران (بازیافت و تبدیل مواد)

  • مدیر - فیاض
  • تهران - منطقه 19 - صالح آباد غربی - م. خالقی - خ. ابوالحسن - ک.پ : 1884754141
  • ، ، ، ،
کلمات کلیدی :

شهرداری

|

مناطق

|

نواحی

ارزیابی