پارساییان

  • مدیر - ولی پور
  • تهران - منطقه 10 - دامپزشکی - نرسیده به خیابان رودخانه - ک. کریمی - ک. مدرسه