ش. 120 ازدواج - آقامیرمحمدعلی غروی، سیدمحمدرضا

  • تهران - منطقه 12 - مصطفی خمینی (سیروس) - ک. بالاگر - بن بست دوم - پ. 4