دایی - پارک شهر

  • مدیر - محمد حسینی
  • تهران - منطقه 12 - خیام - روبروی پارک شهر - ک. روحی - ک. صندوق سپه - ساختمان مرادی - طبقه آخر - ک.پ : 11148
  • ، ، ،
ارزیابی