شرکت کترا

  • مدیر - حسن عینک چی
  • تهران - منطقه 7 - بهشتی (عباس آباد) - خ. صابونچی (مهناز) - ک. ادایی - پ. 11 - ک.پ : 1533635815
  • ،
ارزیابی