کارخانه سپیداک

  • مدیر - گلزار
  • آذربایجان شرقی - تبریز - بزرگراه کسایی - وادی رحمت جدید - شهرک فن آوران پیشرفته (سهند 4) - فلکه دوم
ارزیابی