شهیدمطهری

  • تهران - منطقه 4 - بزرگراه رسالت - چهارراه دردشت - پشت مسجد امام حسن