آرین صنعت پارسیان

  • مدیر - سلمان پور
  • تهران - منطقه 12 - خیام - روبروی پارک شهر - پاساژ 777 - ط. 2 - واحد 39/1 - ک.پ : 1114833549

آرین صنعت پارسیان در یک نگاهتامین کننده ملزومات صنایع نفت - گاز - پتروشیمی و تاسیسات . آب، گاز، بخار، لوله های آتشخوار و اطفاء حریق
ارزیابی