ش. 750 - عدلی فرد، عبداله

  • مدیر - عبداله عدلی فرد
  • تهران - منطقه 11 - کارگر جنوبی - بین خیابان لبافی نژاد و جمهوری - پ. 876 - ک.پ : 1313916171