وزارت جهاد کشاورزی - ساختمان آوینی

  • تهران - منطقه 6 - طالقانی - نرسیده به خیابان ولی عصر - پ. 371 - ک.پ : 15936
کلمات کلیدی :

قوه مجریه

زیرمجموعه‌ها :

تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی - تحقیقات و پژوهش، اطلاع رسانی
جهاد کشاورزی استان تهران - وزارت جهاد کشاورزی
سازمان امور اراضی - وزارت جهاد کشاورزی
سازمان امور عشایری ایران - وزارت جهاد کشاورزی
سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی - تحقیقات و پژوهش، اطلاع رسانی
سازمان چای کشور - وزارت جهاد کشاورزی
سازمان حفظ نباتات - وزارت جهاد کشاورزی
سازمان دامپزشکی کل کشور - وزارت جهاد کشاورزی
سازمان شیلات ایران - وزارت جهاد کشاورزی
سازمان مرکزی تعاون روستایی - وزارت جهاد کشاورزی
صندوق بیمه محصولات کشاورزی - وزارت جهاد کشاورزی
معاونت آب و خاک صنایع - وزارت جهاد کشاورزی
موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی - تحقیقات و پژوهش، اطلاع رسانی
موسسه تحقیقات شیلات ایران - تحقیقات و پژوهش، اطلاع رسانی
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور - وزارت جهاد کشاورزی
موسسه جهاد استقلال - وزارت جهاد کشاورزی
موسسه فرهنگی ورزشی جهادگران - وزارت جهاد کشاورزی
موسسه جهاد توسعه - شرکت ساختمانی
موسسه جهاد نصر - وزارت جهاد کشاورزی
ارزیابی