دکتر روح اله فرنقی

  • مدیر - روح اله فرنقی
  • تهران - منطقه 20 - شهر ری - حرم حضرت عبدالعظیم - درمانگاه دارالشفا کوثر (حضرت عبدالعظیم) - ک.پ : 1876944514