دکتر صالح زنجانی

  • مدیر - صالح زنجانی
  • تهران - منطقه 20 - شهر ری - حرم حضرت عبدالعظیم - درمانگاه دارالشفا کوثر (حضرت عبدالعظیم) - ک.پ : 1876944514