دکتر سیدجمال هاشمی (قارچ شناسی)

  • تهران - منطقه 6 - فتحی شقاقی - بعد از خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد) - روبروی ساختمان پزشکان سبز - پ. 43 - ط. سوم - ک.پ : 14317