پارس امیر

  • مدیر - نجف علی مدادی
  • تهران - منطقه 18 - جاده قدیم کرج - کیلومتر 7 - مجتمع تجاری پارس امیر - پ. 84 - ک.پ : 1386834111
  • ،