دکتر حسن درتاج

  • تهران - منطقه 1 - پاسداران - گلستان 5 - بیمارستان نیروی دریایی ارتش