ش. 324 ازدواج - شاوردیان، ماطاوس (مسیحی)

  • تهران - منطقه 6 - کریمخان زند - بین خیابان استادنجات الهی (ویلا) و میرزای شیرازی - ک. ارفع - پ. 20