سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

  • شهریار - جاده قدیم کرج - کیلومتر 6 - زیرگذر پل بادامک - جاده حسن آباد خالصه
زیرمجموعه‌ی :

وزارت علوم تحقیقات و فناوری - وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری
ارزیابی