سبز

  • مدیر - رامین افریدون
  • تهران - منطقه 6 - سیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد) - خ. فتحی شقاقی - بین چهلستون و یوسف آباد - پ. 50 - مرکز پزشکی سبز - ک.پ : 1431783991
ارزیابی