ثامن الائمه - شعبه مرکزی اصفهان - کد 43

  • اصفهان - جی - روبروی خیابان تالار - نبش خیابان رعشه