منطقه 13 پستی - دفتر پستی والفجر

  • مدیر - رشید غیوری
  • تهران - منطقه 18 - جاده قدیم کرج - بعد از کارخانه شیر پاستوریزه - جنب سردخانه دنا - ک.پ : 1386853413
ارزیابی