سایه

  • مدیر - ابراهیم شیشه گر
  • شهر ری - کهریزک - شورآباد - خ. 3 جنوبی - مجتمع صنعتی سجاد - ک.پ : 1666667651