لیافام شیمی

  • شرکت - مسعود هندی
  • تهران - منطقه 6 - سیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد) - خ. جهان آرا - بین 16 و 18 - ساختمان شقایق - ک.پ : 1434645531
  • ، ،
کارخانه - لشگری

ایران - قزوین - بویین زهرا - شهرک صنعتی لیا - خ. کاوشگران - خ. توانایی - اولین کارخانه دست چپ
)
ارزیابی