شرکت صبا آلومینیوم

  • مدیر - منصور دوخایی
  • مرکزی - اراک - شهرک صنعتی حاجی آباد - خ. صنعت
کلمات کلیدی :

آلومینیوم

|

پروفیل

|

فلزات

ارزیابی
بنده فروشنده پروفیل الومینیوم دشهرستان خوی هستم رحیم : بنده فروشنده پروفیل الومینیوم دشهرستان خوی هستم
جهت فروش مهصولات شما به عنوان نماینده درآ-غ-شهرستان خوی
 نیروی پولیشکار امیر : نیروی پولیشکار
ارائه خدمات در زمینه تنظیم و پولیش قالب اکستروژن آلومینیوم