شرکت سویاسان (شیر مکسوی - گوشت تی اس تی)

  • مدیر - محمدعلی خاوری
  • تهران - منطقه 5 - شهران - نرسیده به فلکه اول - خ. جهان - ساختمان بانک پاسارگاد - ش. 50 - ط. اول - ک.پ : 1474948741