دکتر محمد ملکی

  • تهران - منطقه 7 - بهارشیراز - نبش سهروردی جنوبی - مجتمع پزشکی بهارشیراز - ط. اول شرقی - ک.پ : 1565718116
مستقردر :

بیمارستان بابک - بیمارستان تخصصی زنان و زایمان
ارزیابی