17 شهریور

  • تهران - منطقه 13 - 17 شهریور - پشت اداره برق شهدا - خ. افروز - خ. فرهاد لطفی - نبش تابنده دوست - ک.پ : 1714956543