دفتر مرکزی به بند یزد (تسمه بسته بندی)

  • مدیر - جراحی
  • تهران - منطقه 7 - بهشتی (عباس آباد) - روبروی خیابان پاکستان - پ. 330 - ط. زیرزمین - واحد 1 - ک.پ : 1587765614
زیرمجموعه‌ی :

به بند یزد - تولید لوازم بسته بندی
ارزیابی