ستاره شب

  • مدیر - نجفی
  • تهران - منطقه 15 - خاوران - خ. ذوالفقاری (اتابک) - پ. 104
  • ،