قاسمی

  • مدیر - علی اصغر قاسمی
  • پاکدشت - جاده خاوران - کیلومتر 13 - روبروی عباس آباد علاقمند - خ. صداقت - خ. توکل - روبروی مجتمع توکل
ارزیابی