سازمان ملی جوانان رفسنجان

  • کرمان - رفسنجان - بلوار طالقانی - ساختمان کمسیون بانوان