مجتمع سیلو و آسیاب صوفیان

  • مدیر - بهمن ناظمی
  • آذربایجان شرقی - شبستر - صوفیان - جاده تبریز صوفیان - کیلومتر 25
کلمات کلیدی :

آرد

ارزیابی
عدم دسترسی به مشتری
امکان دسترسی به مشتری جهت ویرایش اطلاعات وجود ندارد. لطفا در صورت داشتن اطلاعات جدید ما را یاری رسانید.