فجر تبریز

  • آذربایجان شرقی - تبریز - ولی عصر - خ. عارف - خ. اوحدی