شهدای گمنام - خیریه

  • مدیر - وحیدی گلپایگانی
  • تهران - منطقه 15 - خاوران - خ. اعظم نظامی - درمانگاه شهدای گمنام - ک.پ : 1794636435
کلمات کلیدی :

درمانگاه

|

کلینیک

|

پلی کلینیک

مستقرها :

شهدای گمنام - داروخانه شبانه روزی
ارزیابی