سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران - ساختمان شماره 1

  • مدیر - علی محمد مختاری
  • تهران - منطقه 6 - م. آرژانتین - خ. بیهقی - پ. 32 - ک.پ : 1514845411
  • ، ، ، ،
کلمات کلیدی :

فضای سبز

|

شهرداری

|

مناطق

|

نواحی

روابط عمومی

ایران - تهران
زیرمجموعه‌ی :

ارزیابی