شهرداری منطقه 8 - اداره بازیافت

  • تهران - منطقه 8 - چهارراه مدنی (نظام آباد) - بالاتر از چهارراه باشگاه - ک. شهیدتقی ای - ک.پ : 1635915611
کلمات کلیدی :

شهرداری

|

مناطق

|

نواحی

ارزیابی